חדשות אחרונות מישראל

חדשות אחרונות מישראל

נתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאות

יפעת שאשא ביטוןנתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאותראש הממשלה, שנאלץ לוותר על התיקים בשל כתבי האישום נגדו, ימנה את… Read More

נתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאות

יפעת שאשא ביטוןנתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאותראש הממשלה, שנאלץ לוותר על התיקים בשל כתבי האישום נגדו, ימנה את… Read More

נתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאות

יפעת שאשא ביטוןנתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאותראש הממשלה, שנאלץ לוותר על התיקים בשל כתבי האישום נגדו, ימנה את… Read More

נתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאות

יפעת שאשא ביטוןנתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאותראש הממשלה, שנאלץ לוותר על התיקים בשל כתבי האישום נגדו, ימנה את… Read More

נתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאות

יפעת שאשא ביטוןנתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאותראש הממשלה, שנאלץ לוותר על התיקים בשל כתבי האישום נגדו, ימנה את… Read More

נתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאות

יפעת שאשא ביטוןנתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאותראש הממשלה, שנאלץ לוותר על התיקים בשל כתבי האישום נגדו, ימנה את… Read More

נתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאות

יפעת שאשא ביטוןנתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאותראש הממשלה, שנאלץ לוותר על התיקים בשל כתבי האישום נגדו, ימנה את… Read More

נתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאות

יפעת שאשא ביטוןנתניהו מינה את דוד ביטן לשר החקלאותראש הממשלה, שנאלץ לוותר על התיקים בשל כתבי האישום נגדו, ימנה את… Read More

למרות ההמלצה לאישום בשוחד: ביטן ימונה לשר

יפעת שאשא ביטוןלמרות ההמלצה לאישום בשוחד: ביטן ימונה לשרבעקבות כתב האישום נגדו עזב נתניהו את תפקידיו כשר, וכעת הודיע על… Read More

למרות ההמלצה לאישום בשוחד: ביטן ימונה לשר

יפעת שאשא ביטוןלמרות ההמלצה לאישום בשוחד: ביטן ימונה לשרבעקבות כתב האישום נגדו עזב נתניהו את תפקידיו כשר, וכעת הודיע על… Read More

USA latest News | Canada latest News | Australia latest News